Review: Ituri Marketing Communicatie

‘In een zeer hevig conflict met een andere partij, die zeer hoog opliep, bewaarde Peter Snoeker zijn kalmte en wist op zeer deskundige wijze het geschil zonder tussenkomst van de rechterlijke macht naar beiden tevredenheid op te lossen.’

Jan Willem Put, Ituri Marketing Communicatie