Uw bedrijf heeft een product bedacht en iemand maakt het na. Een onderneming gaat dezelfde merknaam als die van u voeren. Een werknemer ontwikkelt iets nieuws en gaat daarmee voor zichzelf beginnen. Dat wilt u niet accepteren, maar heeft u ooit dat product of die naam gedeponeerd? En wat stond er in het arbeidscontract met uw ex-werknemer?

Ook nieuwe digitale technologieën roepen vragen op die bovendien niet altijd helder door de wet worden beantwoord. Toepassing van social media en privacywetgeving zijn bijvoorbeeld gebieden waar ondernemers mee worstelen. Mag u zomaar foto’s van internet gebruiken of gelden daar regels voor? Op welke wijze heeft u de privacywetgeving in uw organisatie ingebed? Hoe raakt u de greep op uw know-how niet kwijt in een samenwerking? En wat als een concurrent uw gegevens voor een aanbesteding hackt?

Bij al dit soort kwesties en vragen vindt u in Peter Snoeker een zeer ervaren en met ondernemers-ogen kijkende adviseur.