Bel of mail gerust voor een eerste oriënterend onderhoud. Er worden voor deze kennismaking met u en uw vraagstuk geen kosten berekend. Krijgt dit contact een vervolg, dan worden vooraf heldere afspraken over de vergoeding gemaakt.

Juridische geschillen kunnen in de meeste gevallen worden voorkomen door een gedegen advies vooraf. In geval er toch een geschil ontstaat, bekijken we samen wat de beste oplossing is: een schikking of een procedure.

Peter Snoeker werkt voor grote en kleine bedrijven. Vaak al jarenlang, soms incidenteel. Zowel starters als gevestigde namen. Met zeer uiteenlopende werkgebieden, producten en diensten. Peter Snoeker spreekt en schrijft vloeiend Engels, Frans en Duits.