• Snoeker Advocatuur is de handelsnaam van het kantoor dat door Concorde B.V., een beroepsvennootschap, wordt gedreven.

• Het KvK-nummer van Concorde B.V./Snoeker Advocatuur is 34260374.

• Mr P.W. Snoeker van Snoeker Advocatuur is ingeschreven als advocaat in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, tel. 070 – 335 35 35, info@advocatenorde.nl.

• Het BTW-nummer van Concorde B.V./Snoeker Advocatuur is NL8172.49.011.B.01

• De algemene voorwaarden van Snoeker Advocatuur zijn bij de rechtbank te Utrecht gedeponeerd onder depotnummer 365/2009 en daar op te vragen; die voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan en rechtsbetrekkingen met Snoeker Advocatuur.
Die voorwaarden worden op eerste verzoek kostenloos toegezonden maar zijn te omvangrijk om hier af te beelden.

• Nederlands recht is van toepassing op alle opdrachten aan en rechtsbetrekkingen met Snoeker Advocatuur en de overheidsrechter te Utrecht is exclusief bevoegd forum voor geschillenbeslechting; zie die algemene voorwaarden waaronder een beroepsaansprakelijkheidsbeperking.

• Op Concorde B.V./Snoeker Advocatuur zijn regels van toepassing, welke te vinden zijn op http://www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp

• Het uurtarief van Snoeker Advocatuur is euro 300,– ex BTW; schriftelijke afwijkende tarief-afspraken daargelaten. Griffierechten en overige externe/extra kosten worden separaat inzichtelijk gemaakt en berekend.

• Concorde B.V./Snoeker Advocatuur is gedekt tegen claims uit hoofde van beroepsaansprakelijkheid bij AIG Europe (Netherlands) N.V. pro euro 500.000,– per aanspraak met een maximum van euro 1.000.000.– per verzekeringsjaar.

• Door het kantoor kunnen geen derdengelden worden ontvangen omdat het kantoor geen Stichting derdengelden ter beschikking heeft.